કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી

કેનેડા કુશળ કામદારો પાસેથી કાયમી રહેઠાણ માટેની અરજીઓનું સંચાલન કરવા માટે ઑનલાઇન સિસ્ટમ તરીકે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીનો ઉપયોગ કરે છે. કેનેડા સરકાર તેમની કુશળતા અને કેનેડાના અર્થતંત્રમાં યોગદાન આપવાની ક્ષમતાના આધારે કુશળ કામદારોની પસંદગી કરે છે.
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી એપ્લિકેશન્સ હેઠળ ત્રણ આર્થિક ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ્સનું સંચાલન કરવામાં આવે છે

 • ફેડરલ સ્કીલ્ડ વર્કર પ્રોગ્રામ
  કેનેડિયન અર્થતંત્રમાં માંગમાં રહેલી કૌશલ્યો ધરાવતા વ્યાવસાયિકો માટે
 • ફેડરલ સ્કિલ્ડ ટ્રેડ્સ પ્રોગ્રામ
  અર્ધ કુશળ કામદારો અને તકનીકી નોકરીઓમાં કામ કરતા વ્યાવસાયિકો માટે
 • કેનેડિયન અનુભવ વર્ગ
  કેનેડામાં કામ કર્યું હોય અને કેનેડિયન કામનો અનુભવ મેળવ્યો હોય તેવા ઉમેદવારો માટે
  ખોટા પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરવાથી તમારી અરજી નકારી શકાય છે.
  અરજદાર તરીકે તમારા માટે યોગ્ય પ્રોગ્રામ માટેની તમારી પાત્રતા જાણવી જરૂરી છે. ત્યાં જ અમારી કુશળતા આવે છે; કેનેડા PR મેળવવાની તમારી તકો વધારવા માટે અમે તમારી વ્યાવસાયિક પૃષ્ઠભૂમિના આધારે યોગ્ય પ્રોગ્રામ પર તમને માર્ગદર્શન આપીશું.

સક્સેસ સ્ટોરીસ

ક્લાઈન્ટ અમારા વિશે શું કહે છે